Specialcenter Sigrid Undset

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Marts 2018

INFORMATION OM SKOLEBESTYRELSESVALGET

Kære forældre

Jeg orienterede på lørdagsskolen om, at nu er det tid til valg til skolebestyrelsen for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2022.

Jeg opfordrede jer kraftigt til at stille op til valget, og jeg håber virkelig, at nogle af jer fik blod på tanden. Arbejdet i bestyrelsen er vigtigt, og giver stor indflydelse på skolens hverdag og indhold.

Jeg stillede også i udsigt, at I hver især ville blive ringet op at jeres barns klasselærer. Efter adskillige henvendelser på skolelørdagen fra jer, om at det var unødvendigt, har vi besluttet ikke at ringe til jer.

Men opfordringen om at stille op er stadig lige vigtig!

Vi afholder opstillingsmøde torsdag den 5. april klokken 17.00 - 18.00.

På opstillingsmødet vil jeg orientere om reglerne for valget, samt tidplanen for valgproceduren.

I kan på opstillingsmødet tilkendegive, at I gerne vil stille op, men dette kan også foregå på mail eller telefon til mig inden tirsdag den 17. april.

Skulle mere end fem forældre + 2 suppleanter ønske at stille op til valget, afholdes valg i perioden fra 30. april til 18. maj.

Er der ved fristen for opstilling den 17. april ikke flere kandidater end 5 + 2 kan det aftales at der afholdes fredsvalg, og afstemningen aflyses.

Lovteksten vedrørende skolebestyrelsesvalg er vedhæftet.

 

Med venlig hilsen

Vagn Engell

Centerleder

 

Link til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter

Emneuge i Børneskolen

Livet på Kildebo